Home � Din

Cehennem kelimesinin anlamı

 

           KUDÜS'ÜN CEHENNEMİ   İsimleri: GeHinnom, Ge-Hennom, GeHennom, Gehenna (G'ler C olarak okunur), Tevrat'ta Gai ben Hinnom (Hinnom'un oğlunun vadisi), Talmud'da Gehinnam


   Gehenna (Yunanca γέεννα), Gehinnom (Rabinikal İbranice: גהנום, גהנם,), İbranice Gehinnam 


   İslam'da: Cehennem


   Tarihteki diğer bir adı: Ben-Hinnom


   Anlamı: Hinnom vadisi, ateş gölü/alev gölü  (ing. the lake of fire)

 

 

   Özetle cehennem sözcüğü İbranice'deki "Ge-Hinnom" sözcüğünden gelir. “Ge” sözcüğünün anlamı “Vadi”dir; "Hinnom" sözcüğü ise bu vadinin ismidir. Buna göre Ge-Hinnom sözcüğünün karşılığı “Hinnom Vadisi”dir. Hinnom Vadisi'nin bulunduğu yer coğrafi olarak Kudüs'ün güney ve güneybatısıdır.

 


   Tarihteki İşlevi:
  


   Hinnom Vadisi, eski devirlerde İsrail Krallığı'nda yaşayan insanların, çocuklarını Molek/Malik/ Moloş/Moloz adı verilen bir puta kurban olarak sundukları bir yerdi. İsrail Krallığı döneminde bazı insanlar kendi çocuklarının yanı sıra, kurban ettikleri diğer insanları ya da cezalandırdıkları kişileri de bu vadinin ortasındaki ateşe atıyorlardı. Dolayısıyla vadide günlerce yanan ve yanına yaklaşılması zor bir ateş yanıyordu. O devirlerde çocukların canlı olarak ateşte kurban edilmesi, tapınmanın diğer uygulamalarından sadece bir kısmıydı. Cehennemde ateş olması ve insanların yanması fikrinin burdan geldiği düşünülmektedir.    İsa'nın Ge-Hinnom sözcüğünü kullandığı dönemde de Hinnom Vadisi aynı bu amaçla kullanılan bir yerdi. Ancak gene de Kutsal Metin'de Hinnom Vadisi ya da orijinal şekliyle Ge-Hinnom bir ceza yeri olarak gösterilmektedir.


 Molek: Ammonlular'ın ilahı. Reforme edilerek İslam'a geçirilmiş haliyle: Melek 


    İsrail Krallığı'nda insanların çocuklarını ateşe atarak, Baal ve Molek gibi putlara (tanrılara) kurban olarak sunumlarını yapan krallardan birisi Ahaz'dı. İsrail krallarından olan kral Yoşiya ise, diğer kralların aksine bu uygulamaya bir son verdi. Bunu yaparak başkalarının bu bölgeyi artık sahte tapınma amaçlı kullanarak, çocuklarını kurban olarak sunmalarına engel olmaya çalıştı.

    

    Daha sonra bu yer, şehrin çöplüğü olarak kullanılmaya başlandı; ve burası zamanla ağır suç işlemiş kişilerin cesetlerinin, hayvan ölülerinin ve ayrıca her çeşit çöpün atıldığı bir yer durumuna geldi. İnsanlar bu çöplerin yığılmasını ve kokmasını önlemek için bunları yaktılar ve kükürt atarak ateşin devamını sağladılar. Tıpkı günümüzde de çöplerin yakıldığı gibi. Burası artık insanların canlı olarak putlara kurban olarak yakıldığı bir yer olmaktan çıkıp sadece bir mezara gömülmeye değer bulunmayan kişilerin cesetlerinin atıldığı bir yer olarak kullanıldı. "Cehennemde sürekli yanan ateş" kavramı da buradan gelmektedir.

 

   İncil'den örnekler:


  • “Manaşşe on iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli beş yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hevsivah'tı. RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. Babası Hizkiya'nın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. İsrail Kralı Ahav gibi, Baal için sunaklar kurdu, Aşera putu yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti. RAB'bin, “Yeruşalim'de bulunacağım”dediği RAB'bin Tapınağı'nda sunaklar kurdu.

   Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı. Oğlunu ateşte kurban etti; falcılık ve büyücülük    yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. RAB'bin gözünde çok kötülük yaparak O'nu çok öfkelendirdi.”  (2. Krallar; 21: 1-6)


 

 

Resim: Hinnom vadisi (günümüzdeki görüntüsü)


 

  • “İsrail krallarının yollarını izledi; Baallar'a tapmak için dökme putlar bile yaptırdı. Ben-Hinnom Vadisi'nde buhur yaktı. RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğullarını ateşte kurban etti. Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı.” (2. Tarihler; 28:2-4) 


  • “Ben-Hinnom Vadisi'nde ilah Molek'e sunu olarak oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Baal'ın tapınma yerlerini kurdular. Böyle iğrenç şeyler yaparak Yahuda'yı günaha sürüklemelerini ne buyurdum, ne aklımdan geçirdim.” (Yeremya; 32: 35) 

   

  •  “Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye Ben-Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i kirletti.” (2. Krallar; 23:10)

 

 

 

  

  • “Eğer elin seni günaha sokuyorsa, onu kes at; çolak olarak hayata erişmen iki elli olarak Hinnom Vadisinesönmez ateşe gitmenden iyidir. – Eğer ayağın seni günaha sokuyorsa, onu kes at; topal olarak hayata erişmen iki ayağınla Hinnom Vadisine atılmandan iyidir. – Eğer gözün seni günaha sokuyorsa, onu çıkarıp at; tek gözlü olarak Tanrı'nın krallığına erişmen iki gözünle Hinnom Vadisine atılmandan iyidir. Orada onların kurdu ölmez ve ateşi sönmez.” (Markos İncili, 9; 43-47)


   İsa burada Hinnom Vadisi'nin ateşli bir ceza yeri olduğunu söylemektedir. Ayrıca, Hinnom Vadisi'ne gitmemek için elini, ayağını ya da gözünü çıkarmasını da öğütlemektedir. 

 

 

   

 

   Şeytan ve cehennemin tarihsel gelişimi hakkında daha fazla bilgi veren "The History of the Devil - Şeytanın Tarihi" isimli belgeseli aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

 


 

 


 

 

 

 

Comments (3) -

Ali
Turkey Ali said:

Bunları bilmiyordum, teşekkürler. Özellikle dinler tarihi konusunda yazıları keyifle okuyorum.

kuzey
Turkey kuzey said:

merhabalar. ekşi sözlükten bir köprü ile bu sayfaya gelerek yazılanları okudum. cehennem kelimesinin nereden türediğini gayet güzel anlatmışsınız fakat çok ince araştırma yapmamakla birlikte markos 9/43 de "hinnom vadisine" diye bir terim kullanmışsınız. elimdeki ve internetteki biçok kayıtta böyle bir kelime geçmiyor? sadece cehennem diye çevirisi var. siz bu kaynakları nereden buldunuz acaba? bu vadinin isimlerinin geçtiği çevirilere nasıl ulaştınız? teşekkürler

Admin
Turkey Admin said:

Sevgili kuzey,

Markos 9/43'ün Türkçe çevirisi şu şekilde: "Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir."

İngilizcesi de şöyle: "If your hand makes you sin, cut it off! Better that you should be maimed but obtain eternal life, rather than keep both hands and go to Gei-Hinnom, to unquenchable fire!"

Farklı çevirilerde "hell" yani cehennem olarak da geçiyor. Şu bağlantılarda İncil mealleri bulunuyor incelemek isterseniz:  http://biblehub.com/lexicon/mark/9-43.htm
http://www.biblestudytools.com/cjb/mark/9-43.html
https://www.biblegateway.com/verse/en/Mark%209:43

Burada da biraz daha geniş bir açıklaması mevcut: http://www.crossmarks.com/brian/mark9x38.htm

Add comment
  Country flag
biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading