Home � Din

7 rakamı nereden gelir?

   

   Bilindiği gibi Batlamyus, Dünya merkezli bir Güneş Sistemi modeli önermiştir ve bu model, Kopernik'in Güneş merkezli modeline dek Batı ve İslam dünyalarında geçerli model olarak kabul edilmiştir. Geosentrik Evren Modeli olarak bilinen bu modelde Dünya ortadadır ve Güneş, diğer gezegenler ve Ay Dünya’nın çevresinde dolaşmaktadır. İşin ilginç yanı, Dünya’nın etrafında dolaşan bu parlak nesnelerin pagan dinlerinde tanrılarla eşleştirilmiş olmasıdır.

 

 

Şekil: Geosentrik Evren Modeli (merkezde Earth=Dünya)

 

  

   Galileo Galilei ve Kopernik’e kadar Evren’in merkezinin Dünya olduğu düşünülüyordu. Geosentrik Evren modelinin yanlış olduğu, aslında ilk kez MÖ 3. yüzyılda Sisam'lı Aristarkus isimli Yunanlı gökbilimci ve matematikçi tarafından düşünülmüş ama görüşleri ciddiye alınmamıştı. Sonradan 14. yüzyılda Kopernik'in, dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafında döndükleri kuralını açıklaması ve Heliosentrik teori'yi ortaya atması; ondan 21 yıl sonra da Galilei'nin Güneş merkezli astronomi sistemi fiziğini geliştirmesiyle, Geosentrik Evren Modeli yanlışlanmış oldu. Ancak 1781 yılında Uranus'ün keşfine dek, o zamana kadar bilinen bu 7 gökcismi geçerliliğini korudu.


  Bu 7 adet gökcismi şunlardır: Ay – Merkür -Venüs- Güneş – Mars – Jüpiter ve Satürn.


   

Şekil: Heliosentrik Güneş Sistemi Modeli


     Eski tarihlerde, bu 7 gökcisminin, kendi kristalden oluşmuş kürelerine bağlı olduklarına inanılırdı. Satürn'ün dışındaki kürede de yıldızların olduğuna inanılırdı. Dikkat edilirse, kürelerin araları sayıldığında 7 tane kat vardır. Bütün büyük dinlerde bu 7 aralık, göğün 7 kat olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Yedi gökcisminden haftanın her gününe birinin adı verilmiş. Haftanın 7 gün olması da o dönemdeki gökcisimlerinin sayısı ile ilişkilendirilmiştir. Hatta kristal kürelerin dönerken çıkardığı sesler (sadece kalbi temiz inançlılar duyarmış) 7 müzik notası ile ilİşkilendirilir. 

 

 

Kısa bir tarihçe:

Eski Yunan (~ MÖ 500): 'da Babil’den gelen astronomik yöntemler kullanılmış, doğa filozofları ortaya çıkmıştır 

Thales (~ MÖ 480 ) bu verileri kullanarak güneş tutulmalarını hesaplamıştır

Euklides (M.Ö. 300) hala kullandığımız geometrinin temellerini atmıştır.

Heraclides (MÖ 330) ilk Dünya merkezli güneş sistemi modelini kurdu

Aristoteles (M.Ö 384-322) : Fizik-Metafizik

Andronikos (M.Ö. 60) Aristo’nun yapıtlarını derledi

Eratosthenes ( MÖ 220)  Dünya'nın çevresini ölçtü

Aristarchus   (MÖ. 270)  Güneş Merkezli Güneş sistemini önerdi

Arşimed  ( M.Ö. 287-212): doğa yasalarının keşfine başlangıç

Hipparchus ( MÖ 100) bilinen ilk yıldız kataloğunu yaptı

.

.

İsa'nın doğumu ( 0 )

Muhammed'in doğumu (M.S. 571)

.

.

Haftanın günleri de bu 7 gök cismi - 7 aralık - 7 tanrıdan gelmektedir:

- Cumartesi (haftanın ilk günü) : Satürn’ün günü Dies Saturni (Saturday buradan gelir)
- Pazar : Güneşin günü : Dies Solis – (İng. Sunday)
- Pazartesi : Ay günü, Dies Lunae – (İng. Monday, Fr. Lundi, İsp. Lunes..)
- Salı : Mars günü – Dies Martis – (Fr. Mardi)
- Çarşamba : Merkür günü – Dies Mercurii – (Fr. Mercredi)
- Perşembe : Jüpiter günü – Dies Jovis – (Fr. Jeudi)
- Cuma : Venüs günü – Dies Veneris – (Fr. Vendredi)

 


   Bu fikir Yahudiliğe, Hıristiyanlığa ve İslamiyet'e de girmiştir:


   Yahudilik’te 7 rakamıyla sembolize edilen çok şey vardır: 7 günde yaratılış (dinlenme günü dahil); Jericho kuşatması sırasında 7 kere şehrin etrafını dolaşma; Kudüs tapınağındaki 7 kollu mumluk; Mısırdaki 7 salgın hastalık; 7 yıldız; 7 trompet; 7 dağ; 7 kral…gibi.

 

   Hıristiyanlık'ta 7 sakrament, Kutsal Ruh'un 7 isteği, Tanrı'nın 7. gün dinlenmesi, İsa'nın çarmıha gerildiğinde 7 söz söylemesi, 7 mühür, 7 büyük günah...gibi.

 

   Müslümanlık'taki yansımaları;

   Batlamyus MS 2. yüzyılda yaşamıştır, yani Muhammed'den 4 yüzyıl önce. Kuran'ın yazıldığı dönemde geçerliliğini koruyan bu 7 gökcismi ve Geosentrik evren modelinin, Kuran'a da girmesi kadar normal birşey yoktur. O zamanlar bilinenler veya Arap dünyasına ulaşan bilgiler bu kadarmış :) 

 

-Bakara 29. : "O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir."

 

-Mülk 3. : "O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır."

 

-Hicr 44. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır.

 

    Ayrıca Kabe 7 kez tavaf edilir, Akabe cemresi (büyük şeytantaşlama sırasında 7 taş atılır.

 

   

 

   O zamanlarda bilinen topu topu 7 tanecik gökcisminden ne kadar da çok hurafe çıkmış diye şaşırmamak elde değil. Kutsal kitaplarda yazan ve bu kitapların yazılmasından asırlar önce zaten bilinen bazı bilgilerin, sanki o zamanlar bilinmeyen şeylermiş gibi lanse edilip "mucize" tanımına sokulması da bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir yanılgıdır. Bu tür tuzaklara düşmeyin, hiçbir şeye araştırmadan inanmayın bence.

 

 

 

 


 

 

Yararlanılan Kaynaklar:

http://suphecimelek.wordpress.com/

Kerem Cankoçak 2. Evrim Sempozyumu sunumu (Tarihçe bölümü bu sunuma aittir)

http://www.religionfacts.com/christianity/symbols/numbers.htm

Wikipedia

http://www.turandursun.com/

http://www.mysticalnumbers.com/MysticalNumbers.html

 

 

Comments (2) -

hknskr
Turkey hknskr said:

Felis asil ayetleri unutmussun:
7 kati baska yere cekmek isteyenlere "Ee iclerin Gunes ve Ay'da var. Ayette yaziyor." dersin Smile

Nur Suresi:
15.   ‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'   
16.   ‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

hknskr
Turkey hknskr said:

Nur degil Nuh Suresi imis.

Add comment
  Country flag
biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading