Home � Din | Sanat ve Edebiyat

A Jihad For Love belgeselinden İslam'ın eşcinsellere bakışı

 

 

   Parvez Sharma'nın yazıp yönettiği 81 dakikalık A Jihad for Love (Aşk için Cihad) belgeselinden, İslam'ın eşcinsellere bakış açısını anlatan bir bölüm. Eşcinselliği "psikolojik bİr sorun, bir hastalık" olarak gören İslam, Kuran'da geçen ayetlerden de bildiğimiz gibi bu konuda oldukça katıdır.  

 

        Kuran'dan konuyla ilgili ayetler:


  • Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz?" (7/80)
  • Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.(7/81)
  • ‎Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım." (26/168)
  • Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve bir araya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız? Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: "Eğer doğru söylüyor isen, bize Allah'ın azabını getir" demek oldu. (29/29)
  • Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz. (7/81)
  • Kavmi ona doğru koşarak geldi; onlar daha önceden kötülükler işlemekteydiler. "Ey kavmim" dedi. "İşte benim kızlarım, bunlar sizler için daha temizdir. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirim önünde küçük düşürmeyin. İçinizde hiç aklı başında olan (reşid) bir adam yok mu?" (11/78)

 

 

"İran'da Eşcinsel Olmak" adlı aşağıdaki videoyla ilgili şu yazının okunması faydalı olacaktır.

 

 

 


Add comment
  Country flag
biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading