Avustralya Aborjinleri: İlk gezginler

   Uluslararası bir bilim ekibi ilk kez Aborjinlerin insan genom haritasını çıkardı. Science dergisinde yayımlanan çalışma, türümüzün tarihini yeni baştan yazacak gibi görünüyor.

   Genomu inceleyen araştırmacılar, Avustralya Aborjinlerinin 70.000 yıl önce meydana gelen büyük Asya göçünden köken aldıklarını belirtiyor. Bu tarih, günümüz Avrupa ve Asya ırklarının yayılım hareketlerinin 24.000 yıl öncesine denk gelmektedir. Araştırma sonuçlarının öngördüğüne göre Aborjinler, 50.000 yıl önce Avustralya'ya ilk ulaşan insanların soyundan geliyor. Araştırma, Avustralya'nın doğusundaki Goldfields bölgesinden bir Aborjinin 20. yüzyılda bir İngiliz antropoloğuna verdiği saç tutamından yola çıkılarak gerçekleştirildi. Bundan 100 yıl sonra, bilim adamları bu saç tutamından DNA'yı ayrıştırmayı başardı ve Avustralya'lıların genetik yapıları, dolayısıyla da insanların yer küreye yayılımları hakkında bilgilerimize ışık tutacak yeni veriler elde etmeyi başardı. 

Ayrılma

   Modern Avrupalı Avustralya'lılar ile genetik benzerliği bulunmayan genom, Aborjin insanının başka insan popülasyonlarından 64-75.000 yıl önce ayrıldığına işaret ediyor. Yani Aborjinler direk olarak önce Asya'ya göç eden, sonra 50.000 yıl önce Avustralya'ya ulaşmış olan en eski gezginlerin soyundan geliyor. Bu sonuçlara göre Avustralya Aborjinleri, bugün yaşadığı topraklarla bağlantısı en uzun süre devam etmiş olan insan topluluğudur. Bu araştırma, bölgenin geleneneksel sahipleri olan Aborjinleri temsil eden organizasyon olan Goldfields Land and Sea Council (Goldfileds Kara ve Deniz Konseyi)'nin onayı ile sunulmuştur. 

Yeni göç haritası

   Avustralya Aborjinleri'nin tarihini anlamak, Afrika'dan çıkan ilk insanların dağılımını anlamamızda kilit bir konudur. Arkeolojik bulgulara göre, Avustralya'daki modern insanın varlığı 50.000 yıl öncesine denk geliyordu, ama bu araştırmaya göre o bölgeye yaptıkları seyahatle ilgili tarihsel bilgiler yeniden yazılacak.

   Bundan önce en çok kabul gören hipoteze göre, bütün modern insanların Afrika'dan gerçekleşen tek bir göç sonucu Avrupa, Asya ve Avustralya'ya yayıldığı varsayılıyordu. Bu modele göre ilk Avustralyalılar, Avrupa'lıların atalarından çoktan ayrılmış olan bir Asya popülasyonundan geliyordu. Ancak bu araştırmanın sonuçlarına göre, Avustralya Aborjinleri kendi özgün yolculuklarına başladıkları zaman, Asya ve Avrupa insanlarının ataları henüz birbirinden ayrılmamıştı. İlk Avustralyalıların yaklaşık 24.000 yıl önce keşiflerine başladığı zamanlarda, Asya insanı ile Avustralya insanının atalarından geriye kalanlar, kısa bir süre bir arada yaşadı. 

İlk insanlar gezgindi

   Araştırmayı yöneten Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Eske Willerslev şöyle konuştu:  "Avustralya Aborjinleri ilk gezgin insanlardan köken almıştır. Avrupa ve Asya insanlarının ataları, Afrika veya Orta Doğu'nun bir yerlerinde yaşarken, yani henüz yaşadıkları dünyayı keşfe çıkmamışken, Aborjinlerin ataları hızla yayıldı. Bilinmeyen Asya kıtasını keşfe çıktılar ve böylece Avustralya'ya ulaştılar. Gerçekten de olağanüstü bir yolculuk yapan bu insanların hayatta kalma yetenekleri ve cesaretleri fevkaladedir." 

   Henüz elimizdeki tek antik genom örneği, buzun altında korunmuş olan saç telleridir. Araştırmacılar, bundan çok daha kötü koşullarda saklanmış olan saç örneklerinin genom incelemelerinin, antik diş ve kemik örneklerinde sıkça rastlanan bir risk olan "modern insan etkileşimi" olmaksızın yapılabildiğini göstermiştir. Bilim adamları artık müze örneklerini analiz ederek ve soy grupları hakkındaki bilgileri de kullanarak, birçok yerel insan popülasyonunun, bu gruplar yakın zamanda göç etmiş veya birbirine karışmış da olsa, genetik tarihçesini inceleyebilecek. 

Resim: (Credit: Kopenhag Üniversitesi)  

 

Makale kaynağı. Bu yazı, Kopenhag Üniversitesi'nden sağlanan bilgilerin ışığında ScienceDaily ekibi tarafından sadeleştirilerek yazılmış, 23.09.2011 tarihinde yayımlanmıştır.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir:

 

Yorum ekle