A Jihad For Love

   Parvez Sharma'nın yazıp yönettiği 81 dakikalık A Jihad for Love (Aşk için Cihad) belgeselinden İslam'ın eşcinsellere bakış açısını anlatan bir bölüm. Örgütlü dinlerin çoğu gibi eşcinselliği "psikolojik bir sorun, bir hastalık" olarak gören İslam, Kuran ayetlerinden de bildiğimiz üzere bu konuda oldukça katıdır.  

        Kuran'dan ilgili ayetler:

  • Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz?" (7/80)
  • Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz. (7/81)
  • ‎Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım." (26/168)
  • Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve bir araya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız? Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca: "Eğer doğru söylüyor isen, bize Allah'ın azabını getir" demek oldu. (29/29)
  • Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz. (7/81)
  • Kavmi ona doğru koşarak geldi; onlar daha önceden kötülükler işlemekteydiler. "Ey kavmim" dedi. "İşte benim kızlarım, bunlar sizler için daha temizdir. Artık Allah'tan korkun ve beni misafirim önünde küçük düşürmeyin. İçinizde hiç aklı başında olan (reşid) bir adam yok mu?" (11/78) 

Yorum ekle