Nors mitolojisi

 Bu yazı çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.

   Ginnungayap adlı uçurumdan sonra var olan tek şey, ateş ve ebedi ışık ülkesi olan Musellsheim’dı. Burada alev devi Surtr yaşardı. Sonra 2 canlı oluştu: Ymir ve Audhumbla

   Ymir tüm devlerin atasıydı.

   Audhumbla ise dev bir inekti. 

 

   Audhumbla, buz  kaplı dünyayı yiyecek bulma umuduyla yaladı, buzların altından Tanrı Buri çıktı. Buri’nin bir oğlu vardı, ismi Bor olan. Bor’un da 3 oğlu oldu: 

   Odin, Vili ve Ve.  

   Odin tek gözlü olan baş tanrıydı.

   Bu 3 oğul Ymir’i öldürdü ve ikisi hariç tüm devler onun kanında boğulup öldüler.  3 oğul, Ymir’in cesedinden dünyayı yarattı. Kanından okyanuslar, etinden yeryüzü, kemiklerinden vadiler, dişlerinden tepeler, saçlarından bitkiler, kafatasından cennet, beyninin kalan kısımlarından da bulutlar oluştu.

 3 oğul, iki tane ağaçtan erkek ve kadını yarattı: Ask ve Embla 

   Ymir’in çürüyen bedeninden bir sürü pis kokan, eciş bücüş iğrenç yaratık türedi. Tiksindirici olmalarına rağmen, onların da bir canı vardı ve tanrılar, onlara yardım ederek, ortaya 2 tür çıkardı: Cüceler ve Elfler. 

   Cüceler, cimri olanlardan yaratıldı. Suartalheim denilen yeraltı dünyasına sürgün edildiler. Burada, Midgard’ın altındaki bu dünyadaki mağaralarda yaşayıp, değerli taşları kazıp çıkaran cimri cüceler, en ufak bir günışığı ile karşılaştıklarında taşa dönüşeceklerini bilerek yukarı çıkamazlardı. 

   Elfler ise, yaratıkların yumuşak huylu ve nazik olanlarından yaratıldı. Çok güzel ve hava kadar hafif olan ince vücutlu Elfler, Alfheim denilen ülkede yaşarlar ama istedikleri zaman istedikleri bahaneyle aşağıya, Midgard diyarına inebilirler. Burada bitkilere ve hayvanlara bakar, iyilik yaparak yaşarlar. 

   Odin’in en kayda değer ürünlerinden birisi de rhunelerdir (rün şeklinde okunur.)

   Ancak bilginin, zorlu yollardan geçerek ve acı çekerek kazanıldığını anlayan Odin, kendisini Yggdrasik’in dalından asarak 9 gün 9 gece bu şekilde asılı kaldı. Bu sürede Nilfheim’ın simsiyah, mürekkep misali karanlığını seyretti. Öylece asılı kalarak, engin bilgeliği düşündü. Bu bilgeliği, diğer tanrılar ve insanlar için elde edilmesi kolay hale getirmenin yollarını aradı. Bu zor görevi üstüne alan vücudu, sonunda iflas etti ve Odin öldü. 

 

   Odin daha sonra, yalnızca kendi ölü ve dokunulmamış beyninin sahip olduğu bilgiyle yeniden doğdu. Bu dokunulmamış eski bilgilerden rhune sembollerini yarattı.

  Rhuneler ilk ortaya çıktığında, kutsal işler ve falcılık için kullanılırdı. Sonradan insanlar, rhunelerin değerini anlayarak, onları belge saklamak, silah süslemek amacıyla kullanmaya başladı. Bu rhuneler, erken dönem kuzey-alfabesinin de temelini oluşturur.

Yorum ekle