Zayıf olasılıklara meydan okumak

   Evren'in tesadüfen var olma olasılığının çok düşük olduğunu (ya da Evren'deki her şeyin tesadüfen oluşamayacak kadar mükemmel olduğunu), dolayısıyla da ancak bir tanrı tarafından yaratılmış olabileceğini ileri süren teistlere nasıl cevap verilir? Yani Teleolojik argüman (dizayn, tasarım argümanı) nasıl çürütülür? İşte böyle! 

* Video sahibi DarkMatter2525

  • Teleolojik argüman ve diğer tanrı argümanları hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın. 
  • Videoda eleştirilen ve olasılık matematiğini çarpıtmak suretiyle Teleolojik argümana kanıt göstermeye çalışan William Lane Craig, Amerika’lı bir ilahiyatçı ve filozoftur ve de sıkı bir Hristiyanlık savunucusudur. Christopher Hitchens, Sam Harris, Victor J. Stenger ve Lawrence Krauss gibi pek cok ateistle çeşitli tartışmalara katılmış, ayrıca Kelâm Kozmoloji argümanını da (gereksiz bir şekilde) tanrı argümanlarına kazandırmıştır. Bu argüman aslında Gazali'nin meşhur *Hudus Delili’nin biraz daha modernize edilmiş halidir. Videoyu izlediğinizde, bir yaratılışçının argüman sunarken güttüğü yolu anlayacak ve 'bilimsel' yollarla gerçekleri (matematiği, fiziği ve sözümona dayanak gösterdiği bütün bilimsel verileri) nasıl çarpıttığına tanık olacaksınız. Akıllı olun; gözünüzü (aklınızı) dört açın ve bu tuzaklara kanmayın lütfen.  

 * Gazali’nin Hudus Delili: "Alem bütün parçalariyla hadistir. Her hadis olanın bir muhdise ihtiyacı vardır. Bu alemin bir  muhdisi vardır. O da hadis olmayan Vacib-ül Vücud olan Allah’tır." (hadis: var edilen varlık.) 

Yorum ekle