7 rakamı nereden gelir?

Bilindiği gibi Batlamyus, Dünya merkezli bir Güneş Sistemi modeli önermiştir ve bu model, Kopernik'in Güneş merkezli modeline dek Batı ve İslam dünyalarında geçerli model olarak kabul edilmiştir. Geosentrik Evren Modeli olarak bilinen bu modelde Dünya ortadadır ve Güneş, diğer gezegenler ve Ay Dünya’nın çevresinde dolaşmaktadır. İşin ilginç yanı, Dünya’nın etrafında dolaşan bu parlak nesnelerin pagan dinlerinde tanrılarla eşleştirilmiş olmasıdır. 

Şekil: Geosentrik Evren Modeli (Dünya merkezli)  

   Galileo Galilei ve Kopernik’e kadar Evren’in merkezinin Dünya olduğu düşünülüyordu. Geosentrik Evren modelinin yanlış olduğu, aslında ilk kez MÖ 3. yüzyılda Sisam'lı Aristarkus isimli Yunan gökbilimci ve matematikçi tarafından düşünülmüş ama görüşleri ciddiye alınmamıştı. Sonradan 14. yüzyılda Kopernik'in, dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafında döndükleri kuralını açıklaması ve Heliosentrik Teoriyi ortaya atması; ondan 21 yıl sonra da Galilei'nin Güneş Merkezli Astronomi Sistemi fiziğini geliştirmesiyle, Geosentrik Evren Modeli yanlışlanmış oldu. Ancak 1781 yılında Uranus'ün keşfine dek, o zamana kadar bilinen bu 7 gök cismi geçerliliğini korudu.

O dönemde bilinen gök cismi:

 Ay – Merkür – Venüs – Güneş – Mars – Jüpiter – Satürn 

 

Şekil: Heliosentrik Güneş Sistemi Modeli

     Eski tarihlerde, bu 7 gök cisminin, kendi kristalden oluşmuş kürelerine bağlı olduklarına inanılırdı. Satürn'ün dışındaki kürede de yıldızların olduğuna inanılırdı. Dikkat edilirse, kürelerin araları sayıldığında 7 adet kat veya aralık vardır. Bütün büyük dinlerde bu 7 aralık, göğün 7 kat olması şeklinde yorumlanmıştır. Yedi gök cisminden haftanın her gününe birinin adı verilmiş. Haftanın 7 gün olması da o dönemdeki gök cisimlerinin sayısı ile ilişkilendirilmiştir. Hatta kristal kürelerin dönerken çıkardığı sesler (sadece kalbi temiz inançlılar duyarmış) 7 müzik notası ile ilişkilendirilir.  

Kısa bir tarihçe:

Eski Yunan (~ MÖ 500) Babil’den öğrenilen astronomik yöntemler kullanıldı, doğa filozofları ortaya çıktı 

Thales (~MÖ 480 ) Bu verileri kullanarak Güneş tutulmalarını hesapladı

Euklides (MÖ 300) Hala kullanmakta olduğumuz geometrinin temellerini attı

Heraclides (MÖ 330) ilk Dünya merkezli Güneş Sistemi modelini kurdu

Aristoteles (MÖ 384-322) Fizik-Metafizik

Andronikos (MÖ 60) Aristoteles'in yapıtlarını derledi

Eratosthenes (MÖ 220)  Dünya'nın çevresini ölçtü

Aristarchus (MÖ 270)  Güneş merkezli Güneş Sistemini önerdi

Arşimed  (MÖ 287-212) Doğa yasalarının keşfi başladı

Hipparchus (MÖ 100) Bilinen ilk yıldız kataloğunu yaptı

İsa'nın doğumu ( 0 )

Muhammed'in doğumu (MS 571)

Haftanın günleri bu 7 gök cismi - 7 aralık - 7 tanrıdan gelmektedir 

- Cumartesi (haftanın ilk günü) : Satürn’ün günü Dies Saturni (Saturday buradan gelir)
- Pazar : Güneşin günü : Dies Solis – (İng. Sunday)
- Pazartesi : Ay günü, Dies Lunae – (İng. Monday, Fr. Lundi, İsp. Lunes..)
- Salı : Mars günü – Dies Martis – (Fr. Mardi)
- Çarşamba : Merkür günü – Dies Mercurii – (Fr. Mercredi)
- Perşembe : Jüpiter günü – Dies Jovis – (Fr. Jeudi)
- Cuma : Venüs günü – Dies Veneris – (Fr. Vendredi)

  Bu fikir Yahudiliğe, Hristiyanlığa ve İslamiyet'e de girmiştir

   Yahudilik: 7 rakamıyla sembolize edilen çok şey vardır. 7 günde yaratılış (dinlenme günü dahil); Jericho kuşatması sırasında 7 kere şehrin etrafını dolaşma; Kudüs tapınağındaki 7 kollu mumluk; Mısır'daki 7 salgın hastalık; 7 yıldız; 7 trompet; 7 dağ; 7 kral vs. 

   Hristiyanlık: 7 sakrament, Kutsal Ruh'un 7 isteği, Tanrı'nın 7. gün dinlenmesi, İsa'nın çarmıha gerildiğinde 7 söz söylemesi, 7 mühür, 7 büyük günah vs. 

   Müslümanlık: Batlamyus MS 2. yüzyılda, yani Muhammed'den 4 yüzyıl önce yaşamıştır. Kuran'ın yazıldığı dönemde geçerliliğini koruyan bu 7 gök cismi ve Geosentrik Evren Modelinin Kuran'a da girmesi kadar normal bir şey yoktur. O zamanlar bilinenler veya Arap dünyasına ulaşan bilgiler bu kadarmış.

   Kuran ayetlerinde aynı örüntüyü görüyoruz.

Bakara 29: O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları 7 gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir.

Mülk 3: O, 7 göğü tabaka tabaka yaratandır.

Hicr 44: Cehennemin 7 kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. 

   Ayrıca Kabe 7 kez tavaf edilir, Akabe cemresi (büyük şeytan) taşlama sırasında 7 taş atılır.

   O zamanlarda bilinen topu topu 7 tanecik gök cisminden ne kadar da çok hurafe çıkmış, şaşırmamak elde değil. Kutsal oldukları iddia edilen kitaplarda yazan ve bu kitapların yazılmasından asırlar önce zaten bilinen bazı bilgilerin ilk kez keşfediliyormuş gibi lanse edilip "mucize" olarak tanımlanması, bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir yanılgıdan da öte bir aldatmacadır. 

 

Yararlanılan kaynaklar:

 

 

Yorumlar (2) -

  • Felis asil ayetleri unutmussun:
    7 kati baska yere cekmek isteyenlere "Ee iclerin Gunes ve Ay'da var. Ayette yaziyor." dersin Smile

    Nur Suresi:
    15.   ‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'   
    16.   ‘Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

Yorum ekle