AAAS'in Akıllı Tasarım'a ilişkin kararı

  Evrim teorisi bilim dünyasında kabul görmüyor muymuş? Kim demiş bilim insanları evrimi reddediyor diye? Çünkü bilim insanları bunun tam aksini söylüyor! 

 

   AAAS (American Association for the Advancement of Science), yani Amerikan Bilimin İlerlemesi Birliği (ABİB), kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. 2008 yılı sayımına göre 126.995 bireysel ve kurumsal üyesiyle dünyanın en büyük bilimsel topluluğudur. Aynı zamanda ünlü bilim dergisi Science'ın da yayıncı kuruluşudur. Birliğin temel amaçları, bilim insanları arasında yardımlaşmayı ve bilimsel sorumluluğu teşvik etmek, bilimsel özgürlüğü savunmak, bilim eğitiminin ve insanlığın iyiliği adına bilimsel gerçeklerin herkese ulaşmasını sağlamaktır.

Akıllı Tasarım "teorisi"ne İlişkin AAAS Yönetim Kurulu Karar Metni

   Biyolojik evrime ilişkin çağdaş teori, bilimsel araştırmaların en sağlam ürünlerinden birisidir. Biyolojinin birçok alanındaki çalışmaların temelini oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bilim eğitiminin de asli bir unsurudur. Öğrencilerimizin, günümüzün teknolojik dünyasında bilgili ve sorumlu birer birey olmalarını istiyorsak; onlara, mevcut bilimsel çalışmaların temelinde yatan teorileri ve deneysel kanıtları öğretmemiz gerekir.
   Akıllı Tasarım-A.T. (Intelligent Design-I.D.) isimli sözde "teorinin" savunucuları yıllardır, bilim dünyasında kabul edilmiş olan biyolojik evrime ilişkin bilimsel teoriye karşı çıkmaktadır. Bu çabalarının bir parçası olarak devlet okullarının bilim eğitimi müfredatına "akıllı tasarım teorisi"ni sokma arayışına girmişlerdir. Bu kişiler, "akıllı tasarım teorisi"ni, sanki bilimsel kanıtlara dayanan bilimsel bir yenilikmiş gibi kamuya sunma çabasındadır. Bunun, dünyadaki canlı çeşitliliğinin kökenine ilişkin, günümüzde bilimsel olarak kabul edilmiş olan evrim teorisinden daha geçerli bir açıklama getirdiğini iddia etmektedirler. Bu çabalarına cevaben pek çok bilim insanı ve bilim filozofu, "akıllı tasarım"ı eleştiren yazılar yazmış; içeriğindeki kavramsal hataları, bilimsel kanıttan yoksun oluşunu ve bilimsel verileri çarpıtarak yanlış çıkarımlar yapıldığını gözler önüne sermiştir.

"Akıllı tasarım teorisi"nin bilim eğitiminin kalitesine yönelik bir tehdit olduğunun bilincinde olan AAAS Yönetim Kurulu, oybirliğiyle şu karara varmıştır:

Madem, "akıllı tasarım teorisi" savunucuları, mevcut evrim teorisinin canlıların çeşitliliğine dair bir açıklama getiremediğini iddia ediyor;

Madem, akıllı tasarımcılar, bu iddialarını kanıtlayacak herhangi bir geçerli bilimsel kanıt ortaya koyamıyor;

Madem, akıllı tasarım akımı iddialarının sınanmasına ilişkin deneysel bir yöntem öneremiyor; 

O halde bu bilgilerin ışığında,

 • sözde "akıllı tasarım teorisi", bilimsel geçerliliğinin olmaması nedeniyle bilim eğitiminin bir parçası olmaya  yeterli ve uygun değildir;

Dahası;

 • AAAS, bütün vatandaşların "akıllı tasarım teorisinin" devlet okullarında bilim eğitiminin bir parçası olarak öğretilmesini savunan kurumlarla mücadele etmeleri gereğini vurgulamaktadır;
 • AAAS tüm üyelerini; bilimin işleyiş biçimi, mevcut evrim teorisinin içeriği ve "akıllı tasarım teorisi"nin bilim eğitiminde yer almaya uygun şartlara dair yetersizliği konularında, bilim eğitimi tedbirlerini denetlemekle görevli kişileri eğitmeye çağırmaktadır;
 • AAAS, kendisine bağlı tüm kurumları, bu kararı desteklemeye; ve bu desteklerini hükümet, eyalet ve devletin yerel birimlerine iletmelerini teşvik etmektedir.

   Bu metin, AAAS Yönetim Kurulu tarafından 18.10.2002 tarihinde kabul edilmiştir.

                                                                    ***

   Metni orijinal dilinde görüntülemek için tıklayın.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar:

   Alan I. Leshner (AAAS Başkanı ve İdari Yayıncısı): "ABD hükümeti, hiçbir çocuğun eğitim konusunda geride bırakılmayacağına söz verdi. Eğer akıllı tasarım, gerçekliği olan bir olgu gibi bilim eğitimine dahil edilirse, Amerika'daki öğrencilerin kafasını karıştıracağı kuvvetle muhtemeldir. Bu, Amerikan'ın bilim eğitimi konusundaki saygınlığına da leke sürecektir."

Peter H. Raven (AAAS Yönetim Kurulu Başkanı): "Akıllı tasarım-yaratılışçılık akımı, doğadaki rastlantısal mutasyonların ve doğal seçilimin, canlı çeşitliliğine bir açıklama getiremediğini ve bu konunun ancak doğaüstü bir aklın müdahalesiyle açıklanabileceğini savunur. Bu, ilginç bir felsefi ve teolojik yaklaşımdır, ve bazı insanlar bu yaklaşıma sempati duymaktadır. Ancak malesef bu yaklaşım, biyolojik evrim teorisinin karşısına, sanki bilimsel temeli olan bir rakipmiş gibi çıkarılmaya çalışılmaktadır. Akıllı tasarım "teorisi", bugüne kadar meslektaşların incelemesinden geçmiş olan veya bilimsel yayınlarda yer alan herhangi bir kanıtla desteklenmiş değildir."

   Bunun aksine biyolojik evrim teorisi, sağlam bir şekilde kanıtlanmıştır; ve görüldüğü gibi geçerliliği, hiç de bazı akıllı tasarım-yaratılışçılık savunucularının iddia ettiği gibi bilim camiasında "tartışmalı bir konu" değildir. "Evrim teorisi çürütüldü", "bilim dünyası evrimi kabul etmiyor" vb asılsız ve açıkça komik iddialarda bulunanlar; insanları kör edip bilimsel gerçeklerin öğrenilmesini engellemeye çalışan ideolojilerin savunucularıdır. Halkın bilimsel gerçeklerden bihaber olmasını isteyenlerdir. Kendi kişisel görüşlerini kullanarak bilim sansürü oluşturmaya kalkışanlardır. Cehaletin ve ideolojilerin yarattığı karanlığı dağıtmakta katkınız olsun istiyorsanız; bu gerçekleri çevrenizle paylaşın, anlatın, bilimsel bilginin yayılmasını sağlayın. Aydınlanmaya yönelik tek çözüm, dini ideolojilerden köken alan sahte akımlar değil gerçek bilimdir.

   Evrim eğitimine ilişkin Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)'nın da imzaladığı, Akademilerarası Panel'in (IAP) Evrim Eğitimi Bildirgesi'ni ve imzacı bilim kuruluşlarını görmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar (1) -

 • Aydınlanmaya ilişkin tek umut bilim değildir kuşkusuz.. Kaldı ki bu aydınlanmadan ne anladığınıza bağlı olarak değişir.. Bilim her durumda iyi midir? Yada bilim iyiden ve kötüden amade salt bilim midir? Sorular uzatılabilir.. Ancak bilime ve aydınlanmaya ilişkin bu köktenci inanç da beni en az diğerleri kadar rahatsız ediyor diyebilirim..

  Metinde dikkatimi çeken ifade şu; eğer akıllı tasarım bilimsel bir teori olarak kabul görürse bu çocuklarımızın kafasını karıştıracaktır.. Tamam bilimsel olmayan bir teoriyi bilim olarak yutturmak haliyle ahmakçadır ancak felsefi bağlamda yaradılışı tartışmak, bu kafa karıştırmayı bırak zihin açıcı dahi olabilir zira dünyanın başına her ne geliyorsa bu kendinden fazla emin olmakla ilgili..

  Özetle bir agnostik olarak meselenin siyah beyaz düzlemlerde tartışılmasından sıkıldım artık.. Dinler yada tanrı fikri insanın on binlerce yıllık zihinsel evriminden damıtılmıştır nihayet ve eğer bundan ilham almayacaksak başka neyden alabiliriz ki?

  İnsanlık tarihini aydınlanma tarihiyle başlatmak en az isanın doğumuyla başlatmak kadar bön ve bağnazca.. Dine dönük basmakalıp yargılarımızdan kurtulup ardında yatan motivasyona incelemek tam da eksikliği hissettiğimiz türden bi deneyim olabilir..

Yorum ekle